Aktualności

Data dodania: 4 maja 2017
Zaproszenie na rajd w Beskid Śląski

Gminne Koło PTTK w Kornowacu zaprasza na wyjazd w Beskid Śląski w dniach 14-05-2017 r.

Koszt uczestnictwa (pełny): 50 zł / osobę
Koszt uczestnictwa - członkowie PTTK: 45 zł / osobę

Wyjazd – Urząd Gminy Kornowac godz. 7:00
Planowany powrót godz. 19:00

PROPONOWANA TRASA PRZEJŚCIA: Kubalonka – Stożek Wielki – Soszów – Wisła Jawornik
- długość trasy – ok. 16 km
- czas przejścia – ok. 5 godz.

DODATKOWE INFORMACJE:
•organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody powstałe w trakcie wyjazdu,
•brak możliwości rezerwacji telefonicznej,
•zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w dniu 08-05-2017 r. w godz. od 16:00 do 18:00 w siedzibie Gminnego Koła PTTK w Kornowac – Pogrzebień ul. Grabowa 4 (Dom Kultury).
•Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem wycieczek - poniżej.

REGULAMIN WYCIECZEK

Regulamin wycieczek organizowanych przez Gminne Koło PTTK w Kornowacu:
1.Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
2.Zapisy wraz z wpłatą na każdą wycieczkę są przyjmowane w sposób określony w ogłoszeniu danej wycieczki.
3.Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc skorzystać z udziału mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
4.Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieka rodziców lub prawnych opiekunów..
5.Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w siedzibie koła. W tym przypadku organizatorzy zwracają wniesioną przez uczestnika wpłatę.
6.Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nieznajdująca się na liście uczestników.
7.Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez organizatora (pilot, przewodnik).
8.Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
9.Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienia przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
10.W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.
11.Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
12.Osobę, która uczestniczy w wycieczce uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem.

ZAPRASZAMY!

Źródło: www.kornowac.pl


Wyszukiwarka