Aktualności
Data dodania: 4 października 2018

Rowerowa ulica Raciborska


Już w listopadzie pojedziemy nowym, przeszło 4-kilometrowym traktem rowerowym wzdłuż ulicy Raciborskiej. Asfaltowa droga rowerowa prowadząca od ronda Lievin kończy się w pobliżu skrzyżowania z ul. Sportową. Wybudowano 3 kilometry zupełnie nowej trasy, której do tej pory na tym odcinku nie było, zaś istniejący kilometr chodnika został przebudowany - zamiast niewygodnej kostki położono asfalt.

- Droga częściowo biegnie wzdłuż ulicy, towarzysząc chodnikowi dla pieszych, częściowo zaś skrajem ciągnących się wzdłuż ulicy Raciborskiej terenów leśnych – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Co ważne - przy budowie drogi rowerowej udało się maksymalnie zredukować wycinkę drzew pod inwestycję dzięki poprowadzeniu jej końcowego odcinka w leśnym pasie pozbawionym drzew, w którym położono wcześniej instalację teletechniczną – dodaje prezydent.

Rowerowy trakt, wiodący raz prawą raz lewą stroną ulicy, będzie oświetlony na całej długości. Przejazdy rowerowe przygotowane będą w rejonie istniejących przejść dla pieszych. Na kolejnym etapie zostanie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Sportowej, która będzie polegała na bezpiecznym wprowadzeniu rowerzystów na skrzyżowanie.
Prace przy budowie trasy rowerowej wzdłuż ulicy Raciborskiej wykonuje wybrana w przetargu firma Auto-Trans Asfalty sp. z o.o. z Gierałtowic, za kwotę przeszło 3,7 mln zł. Warto dodać, że budowa nowej drogi została wpisana do planu zrównoważonej mobilności miejskiej, który pozyskał unijne dofinansowanie w 72,93 % poniesionych przez miasto kosztów.

- Tuż przed rozpoczęciem prac przy budowie nowej trasy rowerowej, wiele emocji wśród mieszkańców wzbudził demontaż kostki brukowej z chodnika znajdującego się na części planowanej drogi rowerowej. Miasto podjęło decyzję o wymianie kostki brukowej na asfalt mając na uwadze poprawę warunków jezdnych dla rowerzystów – komentuje Jacek Hawel naczelnik wydziału dróg - wielu mieszkańców krytykowało wcześniejszy sposób wykonania nawierzchni, głównie ze względu na drgania powodowane przez kostkę fazowaną oraz łuki na każdym zjeździe przy drodze, uniemożliwiające jazdę na wprost po drodze głównej.

Sama kostka brukowa, pochodząca z kilometrowego odcinka chodnika ul. Raciborskiej, pozostaje w dyspozycji Rybnickich Służb Komunalnych, które wykorzystują ją do bieżących prac związanych z budową lub uzupełnianiem fragmentów chodników w dzielnicach. Dzięki niej kilka dziurawych chodników w rybnickich dzielnicach odzyska swoją pierwotną funkcję.

Część zgromadzonych kostek wykorzystana została już na przykład do przebudowy układu drogowego ulicy Stefana Batorego w dzielnicy Niewiadom oraz ulic Jałowcowej i Głogowej w dzielnicy Ochojec. W przyszłym roku pozostała część kostek posłuży do prac drogowych na ul. Sztolniowej (Boguszowice Stare), fragmencie ul. Patriotów (Boguszowice Osiedle) oraz ul. J. Malchera (Chwałowice).

- Prowadząc rozsądną politykę rowerową, podjęliśmy decyzję o stworzeniu dobrej jakości infrastruktury dla rowerzystów łączącej dzielnice z centrum miasta z czterech podstawowych kierunków. I tak bulwary nad Nacyną będą tworzyły kręgosłup dojazdu do centrum w kierunkach północ-południe, zaś ulica Żorska i Raciborska tworzą dojazd w kierunkach wschód-zachód. Infrastruktura na tych drogach musi spełniać standardy rowerowe, po to by rowerzyści chcieli z niej korzystać - wyjaśnia Jan Fiałkowski, oficer rowerowy z rybnickiego magistratu.

Ponad dwukilometrowy odcinek drogi rowerowej o podobnym standardzie do ul. Raciborskiej powstanie w ciągu ulicy Żorskiej, pierwszy etap prac, to odcinek od wiaduktu w rejonie centrum handlowego do ronda Boguszowickiego. Termin realizacji inwestycji jest uzależniony od terminu rozstrzygnięcia przetargu na to zadanie, niewykluczone, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.


TAGI: Sporty\rower
Wyszukiwarka