Aktualności
Data dodania: 31 października 2018

II edycja budżetu partycypacyjnego MRM


Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika ogłasza drugą edycję budżetu partycypacyjnego. Inicjatywa, z jaką wychodzą radni skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu propagowania postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i poprawy warunków nauki.

Obowiązują jednak określone warunki uczestnictwa:
- projekt musi być możliwy do zrealizowania w granicach kwoty 10 tysięcy złotych
- projekt musi być możliwy do wykonania w danym roku szkolnym.
- należy wypełnić formularz, który zawiera opis projektu, plan jego realizacji, kosztorys etc.

W każdej szkole może powstać kilka projektów, jednak do późniejszej rywalizacji międzyszkolnej może przystąpić tylko jeden z nich.

Wyboru zwycięskiego projektu dokona Komisja złożona z Prezydenta Miasta Rybnika, Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika, Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta oraz przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta z każdej szkoły ponad gimnazjalnej.

Projekty zgłaszać można w Wydziale Edukacji UM albo przesyłając na maila edukacja.projekty@um.rybnik.pl do dnia 19 stycznia 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 21 marca 2019 r.

W razie jakichkolwiek pytań, radni MRM w każdej szkole chętnie służą pomocą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

W ubiegłym roku zwycięski okazał się projekt ogródka meteorologicznego w Zespole Szkół Urszulańskich: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/partycypacyjny-ogrodek-meteorologiczny/


Wyszukiwarka