Aktualności
Data dodania: 8 lutego 2018

XIII Powiatowy Konkurs na ozdoby wielkanocne


Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz podopiecznych świetlic, domów kultury, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Każdy uczeń może przedstawić na konkurs po jednej pracy w każdej z kategorii, wykonanej indywidualnie w dowolnej technice. Na laureatów czekają cenne nagrody.

Komisja w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Działu Etnografii, Działu Sztuki i Działu Oświatowego Muzeum w Raciborzu oceni prace w następujących kategoriach tematycznych:

- palma
- jajko wielkanocne
- kartka świąteczna

oraz w kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VII
- uczniowie klas II-III gimnazjum

Każda z prac powinna zawierać następujące, czytelnie zapisane dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i numer klasy, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu szkoły lub opiekuna. Brak powyższych danych spowoduje jej odrzucenie. Prace należy składać w Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15 do 19.03.2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.30. Posiedzenie jury odbędzie się w Muzeum w Raciborzu w dniu 20.03.2018 r. Uroczyste posumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie okolicznościowej wystawy nastąpi w Muzeum w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 1 w dniu 25.03.2018 r. (Niedziela Palmowa) o godz. 15.00, na które zapraszamy wszystkich uczestników konkursu i opiekunów. Wystawa prac konkursowych będzie udostępniona zwiedzającym w terminie od 25.03. do 08.04.2018 r.

Zwrot prac konkursowych nastąpi w dniach 10.04. - 30.04.2018 r. Po upływie tego terminu prace przechodzą na własność Muzeum w Raciborzu. Dodatkowych informacji udzielają: Julita Ćwikła i Iwona Mogielnicka tel. 32 415 49 01.


Wyszukiwarka