Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 16 lutego 2019

Działamy wspólnie - rybnickie organizacje pozarządowe


Prezentacja Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika ukazująca rys historyczny stowarzyszenia, jego działalność współczesną i cele statutowe. O godz. 14.00 i 16.00 odbędą się prelekcje o broni historycznej oraz współczesnej. Wydarzeniu towarzyszy wystawa oręża.

KRÓTKA INFORMACJA O BRACTWIE KURKOWYM MIASTA RYBNIKA

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem obywatelskim, którego cele działania określone zostały we wczesnym średniowieczu i wiązały się z obroną miasta przed najazdem, pożarem, pomorem i innymi tragicznymi zdarzeniami losowymi. Rybnickie Bractwo zostało powołane do życia przez obywateli miasta Rybnika w 1924 roku jednak II wojna światowa oraz rządy PRL przerwały jego działalność aż do czasu reaktywacji w 1995 roku.

Bractwo zrzesza w swoich szeregach obywateli dążących do poznania i kultywowania tradycji narodu i oręża polskiego, poznania i pielęgnowania historii i obyczajów Śląska, szczególnie zaś Rybnika i Ziemi Rybnickiej.

Współczesnym zadaniem Bractwa jest podtrzymanie oraz pielęgnowanie tradycji narodowej, budowanie świadomości narodowej a także zdolności obronnych państwa. Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatową i wychowawczą w zakresie krzewienia kultury fizycznej oraz propagowania i rozwoju sportu strzeleckiego. Poza stroną sportowo-wychowawczą Bractwo prowadzi również działalność charytatywną. Poszczycić może się organizacją licznych zawodów sportowych rozgrywanych z broni historycznej, współczesnej bojowej oraz sportowej na własnej strzelnicy, organizacją widowisk historycznych a także działalnością edukacyjną w zakresie kultury i historii Ziemi Rybnickiej.

Do niewątpliwych osiągnięć w działalności Bractwa na rzecz społeczeństwa ziemi rybnickiej, było zorganizowanie i skuteczne przeprowadzenie przedsięwzięcia obywatelskiego "motocykl ratowniczy dla Rybnika", oraz wieloletnie zabiegi o uzupełnienie insygniów miejskich, które są symbolem dziejów wszystkich pokoleń rybniczan.

Przedstawiciele Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika zapraszają na spotkanie.

Tematem spotkania będzie prezentacja Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika ukazująca rys historyczny stowarzyszenia, jego działalność współczesną oraz cele statutowe a także prelekcja o broni historycznej oraz współczesnej połączona z wystawą oręża.


Data
16.02.2019 13:00
- 16.02.2019 17:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Inne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Jana III Sobieskiego 20
44-200 Rybnik
Kontakt
tel. 324392200
email: halorybnik@gmail.com
Kalendarium wydarzeń
Wyszukiwarka