Szczegóły panoramy Panorama z wieży widokowej - kierunek wschód