Einzelheiten des Panoramas Panorama z wieży widokowej - kierunek wschód