Details of the panorama Panorama z wieży widokowej - kierunek wschód