Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 21 września 2018

Spotkanie poetyckie WIA - 19 Gość plus Ktoś


Wiersz jest szczególnego rodzaju obrazem. Malowany słowem, za sprawą wyobraźni powołuje w naszej świadomości do życia pejzaże, przywołuje portrety, opisuje sceny rodzajowe, czasem nawet martwe natury. Każdy wiersz, zupełnie jak obraz, ma swój styl i technikę.


Leonardo da Vinci w Trattato della Pittura napisał, że istotą kompozycji malarskiej jest układ- punkt, linia, płaszczyzna i ciało, które odziewa się w tę płaszczyznę. Przez analogię w wierszu tę zasadę reguluje słowo, wers, rym lub jego brak, a całość w imieniu podmiotu lirycznego podsumowuje puenta. Poeta, chwytając punkty odniesienia, kreśli linie myśli w oparciu o płaszczyznę różnych doświadczeń i odmiennych przeżyć towarzyszących egzystencji - potocznie określanej życiem. Ta filozofia nie jest i nam obca.
Zbiór wierszy pt. „W kadrze – Ewelina i Wąż” to próba spojrzenia autorów na tę samą rzeczywistość. Odmienność stylów, kompozycji i zastosowanych technik sprawia, że widzimy ten sam świat z trzech różnych perspektyw, a malowane słowem obrazy przybierają trzy odcienie poezji.

Zapraszamy do lektury -
Autorzy


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Wydarzenie wsparte z zadania "Rybnik reWITA" jest finansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Data
21.09.2018 18:00
- 21.09.2018 21:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Jana III Sobieskiego 20
44-200 Rybnik
Kontakt
tel. 32 43 92 200
email: rybnik@silesia.travel
Kalendarium wydarzeń
Wyszukiwarka